Dvoryanskaya Hotel Contacts:

 

Adress: Voroshilova street 56, Serpukhov city, Moscow region 142200.

Tel/fax: +7(4967)35-46-72, +7(4967)35-42-49;

Manager mobile phone: +7(929)929-87-27;

e-mail: info@dvoryanskayahotel.ru.

view on Google maps